Regulamin EBO – My reason

Zaczynamy realizację zadania pn. „Szkolenie na pilota drona NSTS-02 w kategorii „szczególnej” z elementami technik do wykrywania spalania śmieci”, w ramach projektu pn. „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020, ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Województwa Opolskiego.

Realizacja zadania odbywa się zgodnie z umową z dnia 25.05.2022 r.

Plik do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W ZADANIU PUBLICZNYM POD TYTUŁEM „SZKOLENIE NA PILOTA DRONA NSTS-02 W KATEGORII „SZCZEGÓLNEJ” Z ELEMENTAMI TECHNIK DO WYKRYWANIA SPALANIA ŚMIECI