Nasza misja

Jako Fundacja MyReason, realizujemy znaczące społecznie projekty w zakresie ochrony środowiska, rozwoju edukacji ekologicznej, kształtowania kultury ekologicznej, działając jako wątek łączący Państwo, przedsiębiorczość i społeczeństwo oraz łącząc wysiłki tych stron w rozwiązywaniu problemów środowiskowych.

Głównym celem Fundacji jest promowanie wszystkich dostępnych form i metod realizacji działań mających na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju Polski w oparciu o harmonię ze środowiskiem.