Głosowanie w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego (EBO)

Zwracamy się z prośbą o głosowanie na nasz projekt realizowany w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Opolskiego!

Mamy przyjemność ogłosić, że nasz wniosek dostał się do finału konkursu w ramach II edycji projektu.

Europejski Budżet Obywatelski to projekt, którego celem jest inwestowanie w kształcenie ustawiczne oraz szkolenia i kursy zwiększające kwalifikacje zawodowe mieszkańców regionu.

Nasze zadanie w ramach projektu to:  Szkolenie na pilota drona NSTS-02 w kategorii „szczególnej” z elementami technik do wykrywania spalania śmieci.

CELEM GŁÓWNYM realizacji zadania jest uświadomienie społeczeństwa o powszechnym problemie, jakim jest degradacja środowiska oraz zanieczyszczenia powietrza, jak również zwiększenie zainteresowania mieszkańców województwa opolskiego tematyką lotniczą. Zdobyta podczas szkoleń wiedza wpłynie na zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie bezzałogowych statków powietrznych oraz bezpieczeństwa lotniczego, a zwłaszcza grupy docelowej po zakończeniu projektu.

Głosować może każda osoba, która:

  • Skończyła 18 rok życia
  • Mieszka na terenie województwa opolskiego w oparciu o kodeks cywilny

Głosować można:

Oddałeś/oddałaś głos na nas? Napisz do nas na Facebooku.