Fundacja MY REASON

Działamy na rzecz wspierania edukacji i ochrony środowiska 

Zobacz nasze najnowsze wpisy

podsumowanie realizacji projektu ebo II my reason

O nas

Fundacja My Reason – organizacja, założona w celu edukacji ekologicznej ludności Polski, kształtowania mentalności ekologicznej opartej na odpowiedzialnym stosunku każdego obywatela do stanu środowiska. 

Działalność ma na celu ochronę bogactw naturalnych Polski, ochronę środowiska przed szkodliwym wpływem działalności człowieka i produkcji, a także tworzenie korzystnego klimatu ekologicznego i rozwój edukacji społecznej.

Nasze cele

Głównym celem Fundacji jest promowanie wszystkich dostępnych form i metod realizacji działań mających na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju Polski w oparciu o harmonię ze środowiskiem.

Wsparcie

społecznie zorientowanych Inicjatyw i Projektów Obywatelskich i społecznych

Formowanie

odpowiedzialnego stosunku społeczeństwa do otaczającego świata, dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

Realizacja

wykładów, szkoleń, wydarzeń kulturalnych i innych oświatowych, seminariów, konferencji na tematy związane z działalnością Fundacji

Edukacja

i rozwój kompetencji i umiejętności społecznych dzieci, młodzieży i dorosłych bez względu na miejsce zamieszkania, pochodzenie społeczne i status majątkowy zgodnie z ideą równych szans dla wszystkich.

skontaktuj się
z nami

kontakt@myreason.pl